Shadow

Definition

SHOW SHADOW shadowRule | RULES [FROM schemaName]

SHOW SHADOW TABLE RULES [FROM schemaName]

SHOW SHADOW ALGORITHMS [FROM schemaName]

shadowRule: 
  RULE ruleName
 • Support querying all shadow rules and specified table query
 • Support querying all shadow table rules
 • Support querying all shadow algorithms

Description

Shadow Rule

Column Description
rule_name Rule name
source_name Source database
shadow_name Shadow database
shadow_table Shadow table

Shadow Table Rule

Column Description
shadow_table Shadow table
shadow_algorithm_name Shadow algorithm name

Shadow Algorithms

Column Description
shadow_algorithm_name Shadow algorithm name
type Shadow algorithm type
properties Shadow algorithm parameters

Example

SHOW SHADOW RULES

mysql> show shadow rules;
+--------------------+-------------+-------------+--------------+
| rule_name     | source_name | shadow_name | shadow_table |
+--------------------+-------------+-------------+--------------+
| shadow_rule_1   | ds_1    | ds_shadow_1 | t_order   |
| shadow_rule_2   | ds_2    | ds_shadow_2 | t_order_item |
+--------------------+-------------+-------------+--------------+
2 rows in set (0.02 sec)

SHOW SHADOW RULE ruleName

mysql> show shadow rule shadow_rule_1;
+------------------+-------------+-------------+--------------+
| rule_name    | source_name | shadow_name | shadow_table |
+------------------+-------------+-------------+--------------+
| shadow_rule_1  | ds_1    | ds_shadow_1 | t_order   |
+------------------+-------------+-------------+--------------+
1 rows in set (0.01 sec)

SHOW SHADOW TABLE RULES

mysql> show shadow table rules;
+--------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| shadow_table | shadow_algorithm_name                             |
+--------------+--------------------------------------------------------------------------------+
| t_order_1  | user_id_match_algorithm,simple_note_algorithm_1                | 
+--------------+--------------------------------------------------------------------------------+
1 rows in set (0.01 sec)

SHOW SHADOW ALGORITHMS

mysql> show shadow algorithms;
+-------------------------+--------------------+-------------------------------------------+
| shadow_algorithm_name  | type        | properties                |
+-------------------------+--------------------+-------------------------------------------+
| user_id_match_algorithm | COLUMN_REGEX_MATCH | operation=insert,column=user_id,regex=[1] |
| simple_note_algorithm_1 | SIMPLE_NOTE    | shadow=true,foo=bar            |
+-------------------------+--------------------+-------------------------------------------+
2 rows in set (0.01 sec)