Members

Project Management Committee

Name GitHub ID
Craig L Russell craiglrussell, clr
Hao Cao haocao
Hongjun Du codefairy08
Hongtao Gao hanahmily
Juan Pan tristaZero
Jun Zhao cherrylzhao
Liang Zhang (Chair) terrymanu
QingYang Chen beckhampu
Sheng Wu wu-sheng
vongosling vongosling
Willem Ning Jiang WillemJiang
Xiaoguang Ma maxiaoguang64
Yang Yi KomachiSion
Yonglun Zhang tuohai666, zhangyonglun
Kimm King kimmking
Haoran Meng menghaoranss

Committers

Name GitHub ID
Xiaoman Wang wgy8283335
Haisheng Sun sunbufu
Qi Wang wqzwh
Ya Li betterjava
Yanan Zhao nancyzrh
Zhiyi Yan yanyzy
YangWen Ou avalon566
Zonglei Dong dongzl
Xiaofeng Jiang SteNicholas
Ling Yue yue530tom
Xiao Yu yu199195
Jingshang Lu jingshanglu
Zhengqiang Duan strongduanmu
Jiwei Guo Technoboy-
Weijie Wu TeslaCN
Lu Qiu Lucas-307
Hongsheng Zhong sandynz
Longtao Jiang RaigorJiang
Thanoshan MV ThanoshanMV
Chengxiang Lan lanchengx
Xiao Yang yx9o

Contributors

You can find all of the ShardingSphere contributors directly in GitHub’s contribution list.

Becoming a Committer

The ShardingSphere community follows the Apache Community’s process on accepting a new committer. Contributors that actively participate in ShardingSphere’s community will be invited by the project’s (P)PMC and Committers to join them by becoming a committer.

You can read the Contributor Guide for more information on how you can contribute to the community, as well as the Committer Guide for more details on how to become a committer.