SQL解析

配置项说明

spring.shardingsphere.rules.sql-parser.sql-comment-parse-enabled= # 是否解析SQL注释

spring.shardingsphere.rules.sql-parser.sql-statement-cache.initial-capacity= # SQL语句本地缓存初始容量
spring.shardingsphere.rules.sql-parser.sql-statement-cache.maximum-size= # SQL语句本地缓存最大容量
spring.shardingsphere.rules.sql-parser.sql-statement-cache.concurrency-level= # SQL语句本地缓存并发级别,最多允许线程并发更新的个数

spring.shardingsphere.rules.sql-parser.parse-tree-cache.initial-capacity= # 解析树本地缓存初始容量
spring.shardingsphere.rules.sql-parser.parse-tree-cache.maximum-size= # 解析树本地缓存最大容量
spring.shardingsphere.rules.sql-parser.parse-tree-cache.concurrency-level= # 解析树本地缓存并发级别,最多允许线程并发更新的个数